آخرین اخبار مدارس


15 دیدبیرستان دوره اول پسرانه

25 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

13 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

04 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

04 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

02 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

28 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

سروها ایستاده می مانند

مریم عرفانیان

زندگی نامه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

کاربرد نظریه‌های روانشناسی در آموزش - پرورش (تربی

مجتبی بیرامی

مفاهیم اصلی چهل نظری

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سروها ایستاده می مانند

مریم عرفانیان

زندگی شهید حسن قاسمی

دبیرستان دوره اول پسرانه

فرنگیس

مهناز فتاحی

خاطرات فرنگیس حیدرپو

دبیرستان دوره دوم پسرانه

قلدری ومشکلات همراه

یوسف نعمتیان

بررسی مباحث روانشناس

دبستان پسرانه

درمان اختلالات خواندن

دکتر مصطفی تبریزی

کودکان خوانش پریش

دبیرستان دوره اول پسرانه

خاطرات جاوید

سید علیرضا میری

خاطرات شفاهی جاوید

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه

متين جنگ آزما

1381/12/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه

عرفان كربلايي

1384/12/01

دبیرستان دوره اول پسرانه

ماني ندامتي

1383/12/04

دبستان پسرانه

محمد مهدي محبوبي

1390/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه

متين منوچهر ميرزا

1383/12/06