آخرین اخبار مدارس


15 دیدبیرستان دوره اول پسرانه

25 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

13 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

04 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

04 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

02 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

28 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

درمان اختلالات خواندن

دکتر مصطفی تبریزی

کودکان خوانش پریش

دبیرستان دوره دوم پسرانه

کاربرد نظریه‌های روانشناسی در آموزش - پرورش (تربی

مجتبی بیرامی

مفاهیم اصلی چهل نظری

دبستان پسرانه

سروها ایستاده می مانند

مریم عرفانیان

زندگی نامه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

قلدری ومشکلات همراه

یوسف نعمتیان

بررسی مباحث روانشناس

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سروها ایستاده می مانند

مریم عرفانیان

زندگی شهید حسن قاسمی

دبیرستان دوره اول پسرانه

خاطرات جاوید

سید علیرضا میری

خاطرات شفاهی جاوید

دبیرستان دوره اول پسرانه

فرنگیس

مهناز فتاحی

خاطرات فرنگیس حیدرپو

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه

امير محمد زماني

1385/10/27

دبیرستان دوره اول پسرانه

امير حسين قائدي

1383/10/25

دبستان پسرانه

بنيامين سلمانيان

1386/10/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه

عليرضا مراد قليئي

1382/10/23