آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه

21 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

01 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

01 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

01 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

01 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

01 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

01 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

01 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

ذوالفقار

علی اکبری مزدآبادی

سرداران - ایران

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سروها ایستاده می مانند

مریم عرفانیان

زندگی شهید حسن قاسمی

دبیرستان دوره اول پسرانه

فرنگیس

مهناز فتاحی

خاطرات فرنگیس حیدرپو

دبیرستان دوره اول پسرانه

خاطرات جاوید

سید علیرضا میری

خاطرات شفاهی جاوید

دبستان پسرانه

درمان اختلالات خواندن

دکتر مصطفی تبریزی

کودکان خوانش پریش

دبیرستان دوره دوم پسرانه

قلدری ومشکلات همراه

یوسف نعمتیان

بررسی مباحث روانشناس

دبیرستان دوره دوم پسرانه

کاربرد نظریه‌های روانشناسی در آموزش - پرورش (تربی

مجتبی بیرامی

مفاهیم اصلی چهل نظری

دبیرستان دوره اول پسرانه

سرباز ولایت

مرتضی کرامتی مشکینی

زندگینامه

دبستان پسرانه

سروها ایستاده می مانند

مریم عرفانیان

زندگی نامه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

سام قربانی

مسابقه: جشنواره خوارزمی زبان انگلیسی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم پسرانه

عرشیا علیپور

مسابقه: المپیاد ورزشی دومیدانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

مانی ایمانی

مسابقه: مداحی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

امیر حسین احمدی

مسابقه: جشنواره عکاسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

سید علی سجاسی

مسابقه: مسابقات قران و عترت سازمان سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

سید مهدی سجاسی

مسابقه: مسابقات قران و عترت سازمان سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

سیدمهدی سجاسی

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

سام قربانی

مسابقه: جشنواره خوارزمی زبان انگلیسی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

امین سلیمانی

مسابقه: جشنواره خوارزمی زبان انگلیسی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

ماهان قاسم زاده

مسابقه: آزمون سمپاد

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

عرشیا مشاری

مسابقه: جشنواره آب و زندگی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمد عرفان فاتح دلجویی

مسابقه: آزمون سمپاد

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمد پارسا اشراقی

بررسی کلی بی مهرگان

دبیرستان دوره دوم پسرانه

امیرحسین بازگیری

بیماریهای قلبی عروقی و راههای تشخیص ان

دبیرستان دوره دوم پسرانه

امیرحسین بازگیری

بیماریهای قلبی عروقی و راههای تشخیص ان

دبیرستان دوره دوم پسرانه

برنا باقری

مغز انسان

دبیرستان دوره دوم پسرانه

باربد راه چمنی

انعقاد خون

دبیرستان دوره دوم پسرانه

پرهام منشی

مراحل رشد جنین۱

دبیرستان دوره دوم پسرانه

صابر محمودی

تحقیق زیست شناسی هم ایستایی و کلیه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

پرهام منشی

مراحل رشد جنین۲

دبیرستان دوره اول پسرانه

آریا زمانی مقدم

آموزش مدار مغناطیسی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه

كارن مالكي

1386/02/16

دبیرستان دوره دوم پسرانه

مازيار علي پورنيا

1383/02/17

دبیرستان دوره اول پسرانه

آبتين ابوالحسيني

1387/02/18

دبستان پسرانه

اميرحسين گودرزي

1389/02/18

دبستان پسرانه

اميرصدرا دره كي

1392/02/19