آخرین اخبار مدارس


15 دیدبیرستان دوره اول پسرانه

25 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

13 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

04 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

04 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

02 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

28 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

فرنگیس

مهناز فتاحی

خاطرات فرنگیس حیدرپو

دبستان پسرانه

درمان اختلالات خواندن

دکتر مصطفی تبریزی

کودکان خوانش پریش

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سروها ایستاده می مانند

مریم عرفانیان

زندگی شهید حسن قاسمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه

کاربرد نظریه‌های روانشناسی در آموزش - پرورش (تربی

مجتبی بیرامی

مفاهیم اصلی چهل نظری

دبیرستان دوره دوم پسرانه

قلدری ومشکلات همراه

یوسف نعمتیان

بررسی مباحث روانشناس

دبیرستان دوره اول پسرانه

خاطرات جاوید

سید علیرضا میری

خاطرات شفاهی جاوید

دبستان پسرانه

سروها ایستاده می مانند

مریم عرفانیان

زندگی نامه

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

محمد مهدي محبوبي

1390/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه

ماني ندامتي

1383/12/04

دبیرستان دوره اول پسرانه

متين منوچهر ميرزا

1383/12/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه

عرفان كربلايي

1384/12/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه

متين جنگ آزما

1381/12/05